Εξετάσεις 2019

Η ύλη για το υποχρεωτικό μάθημα (802) περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning https://elearning.auth.gr/auth/saml/login.php.  Ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής. Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Για παλαιότερους φοιτητές ή...